91-9599 977 088 info@touropick.com
HONGKONG AND MACAU

HONGKONG AND MACAU

HONGKONG AND MACAU – PACKAGE PRICE @ INR 51,999 PER PERSON ( FLIGHT 9W78//9W77) Date- Mar-2,10,14*,26*,29*,30* | Apr – No departure | May* -2,9,16,22,24,26,29,31 Jun*- 2,5,7,9,12,13,14,16,19,21,26,28